Papugi spędzają czas na: żerowaniu, kontaktach społecznych, czyszczeniu się, odpoczynku, a także, w mniejszym stopniu, na zabawie, locie, ćwiczeniach i generalnie poruszaniu się.
W niewoli papuga powinna móc realizować wszystkie te aktywności. Eliminacja którejś z nich powoduje zaburzenia zachowania i może powodować nasilenie się którejś z pozostałych aktywności. Może więc prowadzić np. do skubania poprzez wcześniejsze nasilone czyszczenie.
Wzbogacenie środowiskowe pozwala papugom na aktywność w każdym z wymienionych obszarów.
Wzbogacenie środowiskowe to jeden konsultacji indywidualnych, które prowadzę.