Zachowanie to wszystko to, co papuga robi aktywnie i co możemy zaobserwować. Analizujemy więc tylko to co widzimy czyli np. w przypadku papugi spryskiwanej wodą: papuga rozkłada skrzydła, puszy się i nadstawia do kąpieli albo papuga oddala się od nas, odlatuje. Nie analizujemy emocji, myśli i uczuć, czyli nie mówimy, że papuga się boi, nie chce się kąpać (choć oczywiście uczucia te istnieją).
Zachowanie nie istnieje samo w oderwaniu od środowiska. Na częstotliwość występowania danego zachowania ma wpływ bodziec poprzedzający czyli coś w środowisku co poprzedza dane zachowanie oraz konsekwencja czyli coś co następuje po zachowaniu. Z konsekwencji papuga się uczy, a więc konsekwencje z przeszłości mają wpływ na zachowanie w przyszłości.
Zachowanie można zmieniać modyfikując bodźce poprzedzające lub konsekwencje. O tym jak najlepiej to robić w konkretnym przypadku rozmawiamy na indywidualnych konsultacjach behawioralnych.