Karanie w behawiorystyce to wszystkie działania, które mają na celu zmniejszenie częstotliwości występowania jakiegoś zachowania, a kara to wszystko co w tym celu zastosujemy.
Kara nie zawsze wiąże się z użyciem znacznej siły fizycznej, np. w postaci bicia czy choćby uderzenia. Psikanie papugi wodą, w sytuacji jak robi coś, co nam nie odpowiada, jest karaniem.
Nie stosujmy kar!
Jeśli czujemy, że chcemy ukarać papugę, że musimy zastosować karę czy też, jak niektórzy radzą, "sprowadzić papugę do parteru", to znaczy, że powinniśmy bardzo dobrze przemyśleć wszystko co się dzieje i nasze relacje z papugą, a jeśli nie potrafimy zrobić tego sami, to poszukajmy pomocy behawiorysty papug.
W takich sytuacjach udzielam porad i uczę jak postępować aby zmniejszyć częstotliwość występowania niepożądanych zachowań bez stosowania metod karania.