Pierwszym krokiem do pracy z papugami jest obserwacja ich zachowania i preferencji.
Zaobserwuj jakie miejsca w pomieszczeniu papuga preferuje, na jakiej wysokości lubi siedzieć, jakie lubi żerdzie, jaki dystans trzyma od Ciebie.
Obserwuj w jakich porach dnia jest aktywna, a w jakich odpoczywa. Wybieraj na trening czas, w którym jest aktywna i miejsce, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie.
Pracuj z papugą wtedy kiedy będzie to najbardziej efektywne, a nie wtedy kiedy Ty akurat masz trochę czasu dla papugi.