Dobra komunikacja jest podstawą dobrych relacji między człowiekiem a papugą.
Komunikacja polega na słuchaniu i mówieniu czyli my mówimy, a papuga słucha, ale też papuga mówi, a my słuchamy. Komunikacja jest więc dwustronna.
Papugi między sobą komunikują się w zupełnie inny sposób niż my ludzie komunikujemy się między sobą. Powoduje to, że tak trudno jest nam się z nimi porozumieć. My nie rozumiemy papug, a papugi nie rozumieją nas.
Wzajemne nierozumienie się prowadzi do wielu problemów takich jak strach, agresja i dziobanie.
Aby zrozumieć papugę musimy znać jej sposób komunikowania się i jej język ciała.
W czasie indywidualnych konsultacji pomogę usprawnić komunikację z papugami, a tym samym pomogę poprawić relacje z nimi.